Fyzikální simulace

25.04.2019

Během dubnového setkání jsme se seznamovali se základními principy počítačového simulování fyzikálních dějů, kterážto metoda je v dnešní době velmi důležitou součástí základního i aplikovaného výzkumu. Pomocí volně dostupné aplikace Algodoo jsme tak například zkoumali brzdnou dráhu těles v závislosti na různých počátečních podmínkách, sledovali jsme vliv prostředí na pohyb těles, modelovali jsme maximální možnou rychlost a úhel volejbalového podání, na vytvořených modelech aut jsme hledali minimální moment síly a součinitel tření potřebný k jízdě do kopce, ale také třeba pozorovali průchod světla čočkami s různým indexem lomu včetně vlivu disperze světla. Účastníci také hned přišli na různé další příklady, které je možné s použitým programem jednoduše předvést a prozkoumat.