Regionální centrum
Polička

Přidejte se k aktivním fyzikářům v regionu a přijďte mezi nás do centra.

O centru

Regionální centrum v Poličce funguje jako jedno ze zakládajících center od září 2013. Najdete nás v laboratoři fyziky ve druhém patře budovy gymnázia.

Ve školním roce 2018/2019 se scházíme v předem naplánovaných termínech ve čtvrtky od 14:30 do 16:30 hodin.

Příští setkání

Téma: Jednoduché fyzikální hrátky


Kdy

12. 9. 2019

od 14:30 hodin


Kde

Gymnázium, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

Kontakt

Miroslav Jílek miroslav.jilek@email.cz

Z minulých setkání

Přečtěte si, co se událo
 

Tlak vzduchu

13.06.2019

Poslední setkání v tomto školním roce proběhlo díky školním výletům a uzavírání klasifikace v trochu komornějším duchu. S účastníky jsme zkoumali především účinky sníženého tlaku vzduchu - nejdříve s využitím školní vývěvy a modelů Magdeburgských polokoulí a následně i s jednoduchými vývěvami vyrobenými z velkých injekčních stříkaček, jednocestných...

Na úvod květnového setkání se účastníci snažili přijít na matematický princip "magických karet" s čísly a "kouzelných sčítacích sloupců". Šablony pro vystřižení karet ve tvaru vajíček a šablon na slepení sčítacích sloupců jsou níže přiloženy v jednotlivých souborech. Hlavní náplní setkání bylo potom opravování několika vybraných žákovských...

Během dubnového setkání jsme se seznamovali se základními principy počítačového simulování fyzikálních dějů, kterážto metoda je v dnešní době velmi důležitou součástí základního i aplikovaného výzkumu. Pomocí volně dostupné aplikace Algodoo jsme tak například zkoumali brzdnou dráhu těles v závislosti na různých počátečních podmínkách, sledovali...

OHLASY SPOKOJENÝCH ÚČASTNÍKŮ