Regionální centrum
Polička

Přidejte se k aktivním fyzikářům v regionu a přijďte mezi nás do centra.

O centru

Regionální centrum v Poličce funguje jako jedno ze zakládajících center od září 2013. Najdete nás v laboratoři fyziky ve druhém patře budovy gymnázia.

Ve školním roce 2018/2019 se scházíme v předem naplánovaných termínech ve čtvrtky od 14:30 do 16:30 hodin.

Příští setkání

Téma: Hodnocení písemných prací


Kdy

16. 5. 2019

od 14:30 hodin


Kde

Gymnázium, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

Kontakt

Miroslav Jílek miroslav.jilek@email.cz

Z minulých setkání

Přečtěte si, co se událo
 

Během dubnového setkání jsme se seznamovali se základními principy počítačového simulování fyzikálních dějů, kterážto metoda je v dnešní době velmi důležitou součástí základního i aplikovaného výzkumu. Pomocí volně dostupné aplikace Algodoo jsme tak například zkoumali brzdnou dráhu těles v závislosti na různých počátečních podmínkách, sledovali...

Parní hrátky

21.03.2019

Jak název setkání napovídá, zabrousili jsme tentokrát trošku do historie. Pomocí modelu Heronovy parní baňky jsme si přiblížili první doložené pokusy o demonstraci účinků páry a následně jsme krátce rozebírali rozdíly mezi prvními atmosférickými parními stroji a zdokonalenými parními stroji Jamese Watta. Účinky atmosférického tlaku jsme ověřovali...

Co si vlastně představit pod elektrickým napětím, jaké mohou být jeho projevy a kdy nám může ublížit? Pomocí jednoduchých pokusů s elektroskopem, Van de Graaffovým generátorem a dalšími pomůckami jsme si nejdříve snažili připomenout a objasnit, jak vzniká elektrický náboj a jak se projevují silové účinky elektrického pole. Zkoumáním chování...

OHLASY SPOKOJENÝCH ÚČASTNÍKŮ