Ze setkání

Tlak vzduchu

13.06.2019

Poslední setkání v tomto školním roce proběhlo díky školním výletům a uzavírání klasifikace v trochu komornějším duchu. S účastníky jsme zkoumali především účinky sníženého tlaku vzduchu - nejdříve s využitím školní vývěvy a modelů Magdeburgských polokoulí a následně i s jednoduchými vývěvami vyrobenými z velkých injekčních stříkaček, jednocestných...

Na úvod květnového setkání se účastníci snažili přijít na matematický princip "magických karet" s čísly a "kouzelných sčítacích sloupců". Šablony pro vystřižení karet ve tvaru vajíček a šablon na slepení sčítacích sloupců jsou níže přiloženy v jednotlivých souborech. Hlavní náplní setkání bylo potom opravování několika vybraných žákovských...

Během dubnového setkání jsme se seznamovali se základními principy počítačového simulování fyzikálních dějů, kterážto metoda je v dnešní době velmi důležitou součástí základního i aplikovaného výzkumu. Pomocí volně dostupné aplikace Algodoo jsme tak například zkoumali brzdnou dráhu těles v závislosti na různých počátečních podmínkách, sledovali...

Parní hrátky

21.03.2019

Jak název setkání napovídá, zabrousili jsme tentokrát trošku do historie. Pomocí modelu Heronovy parní baňky jsme si přiblížili první doložené pokusy o demonstraci účinků páry a následně jsme krátce rozebírali rozdíly mezi prvními atmosférickými parními stroji a zdokonalenými parními stroji Jamese Watta. Účinky atmosférického tlaku jsme ověřovali...

Co si vlastně představit pod elektrickým napětím, jaké mohou být jeho projevy a kdy nám může ublížit? Pomocí jednoduchých pokusů s elektroskopem, Van de Graaffovým generátorem a dalšími pomůckami jsme si nejdříve snažili připomenout a objasnit, jak vzniká elektrický náboj a jak se projevují silové účinky elektrického pole. Zkoumáním chování...

Než jsme se pustili do hlavního tématu lednového setkání, věnovali jsme se v úvodní části krátce dvěma jednoduchým 3D tištěným pomůckám, které si účastníci odnesli. První pomůcka představovala průhledný kroužek pasující do hrdla PET lahve, který dovoluje otočit láhev plnou vody dnem vzhůru, aniž by voda vytekla, což je umožněno povrchovým napětím...

Předvánoční setkání Elixíru bylo provázeno vůní adventního punče a tematicky se týkalo využití moderních digitálních technologií ve výuce. Pozvaný host T. Feltl si pro nás připravil ukázky a praktické příklady, jak využít rozšířené mikrokontroléry Arduino k vytvoření velmi levného laboratorního měřicího systému. Představil nám jednoduchou...

Listopadové setkání bylo zaměřeno hodně prakticky a vrátili jsme se při něm ještě jednou k oblíbenému tématu žákovských souprav pro pokusy s elektrickými obvody. K destičkám s polovodičovými součástkami vyráběným v loňském roce jsme tentokrát přidali žárovičky, osazené po dvou na stejně velkých dřevěných destičkách. Pro dosažení co nejnižších...

První částí říjnového setkání nás provedli dva studenti septimy, kteří se ve svém volném čase věnují bezmotorovému létání. Na funkčním modelu nám nejdříve názorně předvedli a vysvětlili základy ovládání letadla při letu. Dále se s námi podělili o zkušenosti a zážitky z létání na větroních, objasnili, jakými různými způsoby lze reálný větroň vynést...

Nový školní rok jsme zahájili ještě jednou tématem fyzikálních hraček, které však byly na rozdíl od červnového setkání zaměřené především na demonstraci skládání sil a momentů sil a na využití třecí síly. Nejdřív jsme si předvedli jednoduchý pokus s pavoučkem namalovaným na krabičce, která se může volně pohybovat dolů po niti a podle přání se...